Afhangsysteem

Wat zijn afhangregels? 

Afhangregels zijn afspraken tussen de leden om de tennisbanen in de beschikbare uren eerlijk te verdelen.

 

De afhangregels zijn:

  1. Om te mogen spelen dient men altijd af te hangen met een geldige ledenpas op het afhangbord. Bij invitatie met een introductiepas.
  2. Men mag de ledenpas niet verhangen, terwijl men aan het spelen is. Leden, die les hebben, dienen na afloop van de les ook een wachttijd van een half uur in acht te nemen, tenzij er een baan leeg ligt.
  3. Bij enkelspel hangt men voor een half uur af.
  4. Indien men met meer dan 2 personen tegelijk afhangt, mag men 1 uur spelen, op voorwaarde, dat het volgende halfuur niet al is afgehangen.
  5. Als men heeft afgehangen dient men op het park te blijven tot men aan de beurt is. Indien men tussentijds vertrekt, vervalt het recht om te spelen.
  6. Ieder lid mag één introducé meenemen (€ 4,00). Introducés hebben dezelfde rechten en plichten als leden. 

 

Beperkingen voor jeugdleden (t/m. 17 jaar) 

Jeugdleden van de basisschool mogen 's avonds na 19.00 uur niet meer op de banen spelen, tenzij er een baan leeg ligt. 
Jeugdleden, die voortgezet onderwijs volgen, mogen 's avonds na 21.00 uur niet meer op de banen spelen. Ook hier geldt, tenzij er een baan leeg ligt.

Toelichting 

In principe zijn alle banen voor iedereen vrij te gebruiken als er geen clubactiviteiten zijn. Om verwarring te voorkomen is het raadzaam pas de baan op te gaan op het afgehangen tijdstip. Ook al is de baan vrij op het moment, dat men afhangt. Spelers die na u komen, kunnen niet zien, of u inderdaad pas 10 minuten speelt. Regel 2 geeft onder meer inzicht in wie het langst op de baan staat. Deze baan dient men het eerst af te hangen.

  • Wees sportief in het afhangen.
  • Per baan mag met maximaal 4 ballen worden getennist.

 

Wanneer mag ik wel en wanneer niet tennissen?

Deze veel gestelde vraag bereikt ons regelmatig. Antwoord: niet als er sneeuw op de baan ligt. Dan wordt er door de schoenen zand versleept en ontstaan er "putjes". Vorst is geen belemmering, zelfs niet bij hoge onder nul temperaturen, mits het maar droog is. Maar niet als er ijzel aan de kunstgraspolen zit. De pool kan dan (af-)breken en dat is funest voor de baan. Deze informatie is afkomstig van Arcadis, de leverancier van ons kunstgras