Algemeen

In geval van nood

In de hal van het clubgebouw is een defibrillator (AED) aanwezig. Achttien leden zijn voor de bediening van dit apparaat gecertificeerd.

 

Sleutels toilet en kleedkamer

Om als lid op tijden, dat de kantine gesloten is toch gebruik te kunnen maken van het toilet en/of de kleedkamer, bestaat de mogelijkheid om bij de penningmeester een sleutel te krijgen. Deze sleutel blijft eigendom van de vereniging en men moet er een borg van € 10,00 voor betalen. Bij teruggeven krijgt men dit bedrag terug.

Voor een juist gebruik van de sleutel is het lid verantwoordelijk. De sleutel geeft geen toegang tot de beveiligde kantine.

 

Sleutels verlichting

Als men ’s avonds wil tennissen op tijden, dat de kantine gesloten is, bestaat de mogelijkheid tegen betaling van een borgsom van € 5,00 een sleutel van de verlichtingskast te krijgen bij de penningmeester. Degene, die de verlichting aan doet, is ook verantwoordelijk voor het uitdoen van de verlichting. Regelmatig komt het voor, dat dit vergeten wordt. Dit levert klachten op bij de buurtbewoners.

Als de persoon, die het licht heeft aangedaan en eerder naar huis gaat, dan de spelers op een andere baan, moet de sleutelhouder zich vergewissen, dat deze spelers dan het licht uitdoen.

 

Over de club

Naast betalen van contributie door de leden sturen we op cultuurvorming. Van hen die veel gebruik maken  van de accommodatie,wordt ook meer inzet verwacht op het vrijwilligersterrein. Liefst zo, dat ze hun eigen activiteit in stand houden.We willen elke inwoner van Gendt de mogelijkheid bieden om te tennissen. Een vereniging waar voorop staat dat de leden op prettige, ongedwongen en sportieve wijze hun sport kunnen beoefenen. Het is belangrijk dat ieder lid zich bij LTC Gendt thuis voelt. Jong en oud, van recreant tot tennisfanaat, voor iedereen moet er wat te doen zijn. 
Zo hoog mogelijk meedraaien in de nationale en regionale competities, ruimte voor tennistalent, potentiële spelers op niveau 3, 4 en 5 vanuit de jeugd voortbrengen, maar zeker ook net zo veel aandacht schenken aan kinderen, senioren en senioren+ die gewoon alleen voor het plezier tennissen.
Kortom voor alle maten van tennis en voor tennis met je maatjes

De volgende algemene doelstellingen vallen hier onder meer onder:  

  • het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;  het stimuleren van een band tussen haar leden; 
  • het maken van propaganda voor het tennisspel;  
  • het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil; 
  • het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competitie; 
  • het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;  de gebruiker betaalt.