Informatie lidmaatschap

De contributie wordt standaard per kwartaal automatisch geïncasseerd

Meer informatie over lidmaatschappen kunt u verkrijgen via de ledenadministratie: Marcel van den Heuvel, mail: ledenadministratie@tennisclubgendt.nl, tel: 0481-424259.

Direct opgeven als lid kan via dit formulier.


Contributie

De contributie wordt per kwartaal automatisch geïncasseerd. Er bestaan verschillende lidmaatschappen, genoemde bedragen zijn kosten per jaar:
Senioren vanaf 18 jaar € 112,-
Junioren t/m 17 jaar € 44,-
Studenten/scholieren 18 t/m 22 jaar thuiswonend: € 80,- (op vertoon collegekaart)
Studenten/scholieren 18 t/m 22 jaar uitwonend: € 44,- (op vertoon collegekaart en uitreksel GBA)
Competitielid (alleen competitie spelen, lid andere vereniging): € 50,- (incl. competitie bijdrage)
Ondersteunend lid (geen tennis, wel betrokken): € 15,-
Zomerlid (juni, juli, augustus, geen KNLTB-lid):  € 30,-

Competitie bijdrage: seniorleden, die meedoen aan de KNLTB-competitie betalen per competitie € 14,- extra (incl. ballen).


In de KNLTB Statuten is vastgelegd: 'senioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. Junioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.'
Dus ben je voor het nieuwe bondsjaar 17, dan word je senior.

Beëindiging van het lidmaatschap 

Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk (per mail) te geschieden. De schriftelijke opzegging dient gericht te worden aan de ledenadministratie. Bij niet naleving hiervan verplicht inschrijver zich hierbij de volledige contributie van het nieuwe kalenderjaar integraal te voldoen.
Het niet kunnen spelen door tijdelijke afwezigheid (b.v. stage, blessure of ziekte) gedurende een korte periode is geen reden voor teruggaaf contributie. Over excesgevallen beslist de penningmeester in overleg met bestuur.


Ledenadministratie

Alle mutaties en wijzigingen moeten rechtstreeks aan Marcel van den Heuvel worden doorgegeven. Dit geldt ook voor wijziging van email adressen.

Marcel is bereikbaar op Langakker 81, 6691 DB GENDT, 0481-424258 en zijn mailadres is ledenadministratie@tennisclubgendt.nl.

 

Proeflidmaatschap

Voor personen, die met tennissen willen beginnen, maar nog niet helemaal zeker zijn , of deze sport "hun ding" is, heeft LTC Gendt de volgende aanbieding:

  • Men meldt zich aan voor een periode van 6 maanden
  • De kosten bedragen voor senioren voor deze 6 maanden € 56,00 en voor jeugd € 22,00 en worden bij aanmelding direct geïnd. Indien men gebruik wil maken van lessen worden hiervoor de bij de vereniging gebruikelijke tarieven in rekening gebracht.
  • Na 6 maanden wordt het proef lidmaatschap stilzwijgend omgezet in een vast lidmaatschap, tenzij men heeft aangegeven niet verder gebruik te willen maken van het lidmaatschap
  • Tijdens de proefperiode wordt men nog niet aangemeld bij de KNLTB
  • Het proeflidmaatschap is alleen mogelijk voor hen, die nog niet eerder lid van LTC Gendt zijn geweest. Men kan dus maar éénmalig gebruik maken van deze aanbieding.