Nieuws

Terugblik ALV: voorzitter Sjaak Kregting zwaait af en consumptieprijs wederom omhoog

Met een opkomst van rond de 45 leden was de kantine bij LTC Gendt goed gevuld tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 26 januari jl. Er is uitgebreid stilgestaan bij het afgelopen jubileumjaar en ook de financiële resultaten zijn gedeeld.

Vanwege het teruglopende rendement op de kantine, is tijdens de vergadering besloten om wederom een prijsverhoging van 5 procent door te voeren. Door de suikertaks en de hoge inkoopprijzen van bier is dit noodzakelijk. 

Een aantal aanwezige jubilarissen kregen een presentje uitgereikt vanuit het bestuur:

40 jaar lid

  • Bernadette Evers
  • Anco Milder
  • Willy Rasing
  • Rose-Marie Ader
  • Leon Ader
  • Carla van Doorn

50 jaar lid

  • Karin van den Berg

Allemaal van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal!

Het bestuur roept op om jezelf te melden bij de ledenadministraite als je denkt ook 40 of 50 jaar lid te zijn. De ledenadministratie is door de jaren heen gedigitaliseerd en daarbij is niet altijd de begindatum goed meegekomen. 

Het jaarverslag van 2023 dat tijdens de ALV is besproken (bestuur en commissies) is hier terug te lezen.

Afscheid Sjaak

Het was voor Sjaak Kregting de laatste vergadering die hij als voorzitter heeft geleid. Na 8 jaar neemt hij afscheid en hij werd dan ook even in de bloemetjes gezet en door Marcel v.d. Heuvel met mooie woorden toegesproken: "In de afgelopen 8 jaar dat Sjaak voorzittter was van LTC Gendt is er ontzettend veel gerealiseerd door jouw zeer gedreven inzet en motiverende rol. Het begon met de renovatie van de kantine en de mooie muurschildering. Daarna waren de velden en verlichting aan de beurt, daar is veel energie in gaan zitten. Inmiddels zijn we een ook groene vereniging en liggen de zonnepanelen op het dak. Dat dit niet altijd zonder slag of stoot is gegaan mag ook duidelijk zijn, maar het clubbelang stond altijd voorop. Je mag dan ook met recht trots zijn op onze mooie club. Het bestuur wil dan ook graag unaniem Sjaak voordragen als erelid van LTC Gendt."

Sjaak, heel erg bedankt en van harte gefeliciteerd met de benoeming tot erelid!

Tijdens de vergadering werd bekend gemaakt dat Jos Joosten het stokje van Sjaak overneemt. Heel veel succes gewenst!

« Terug

» Nieuws archief